Framtidshjältar

LÄS MER

Lokala samarbeten

Mitthem vill uppmuntra goda initiativ som hjälper oss att nå vårt mål att alla Sundsvallsbor ska ha likvärdiga förutsättningar att ta plats i samhället och leva ett gott liv. Vi kommer att fokusera på satsningar som skapar snabba, synliga och konkreta resultat där behoven är som störst. Eftersom vi tror på att ju fler vi är som tillsammans tar ansvar desto bättre blir resultatet, uppmuntrar vi till samarbete med andra aktörer. 

I enlighet med Sundsvall kommuns mål- och resursplan har vi på Mitthem ett uppdrag att skapa meningsfulla aktiviteter i Nacksta och Skönsberg. Här ska satsningarna handla om skolan, meningsfull fritid med idrottsliga eller kulturella inslag, stötta föräldrar i att vara föräldrar, enkla jobb, aktiviteter som lockar unga och gamla samt integration.

Vi ansvarar för vår framtid tillsammans. Vill ni, så möjliggör vi!

Ansökningsperiod

Vi tar emot ansökningar under en begränsad sökperiod och behandlar samtliga vid ett och samma tillfälle för att göra en så rättvis bedömning som möjligt. Föreningar som möjliggör olika typer av aktiviteter för boende i Nacksta och Skönsberg är välkomna att söka ekonomiska medel. Möjligheten att ansöka är under perioden 1 november 2021 till 31 januari 2022.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa