Ansökan om direktbyte

LÄS MER

Möjligheten att genomföra ett direktbyte gäller för alla som har ett förstahandskontrakt och har bott i lägenheten minst ett år.

En hyresrätt kan bytas mot en annan hyresrätt eller mot en bostadsrätt. Förutsättningen för bytet är att båda parter avser att bo permanent i den andra bostaden.

Enligt hyreslagen ska du vid ett byte som hyresgäst visa att du har beaktansvärda skäl. Det kan till exempel vara så att du på grund av ändrade familjeförhållanden behöver en mindre eller större bostad. För att Mitthem skall godkänna bytet fordras att den du vill byta med klarar av hyran och har goda referenser från tidigare hyresvärd.

Vi granskar den som ska byta på samma sätt som vi granskar ny hyresgäst. När du hittat någon att byta med så skall du ansöka om direktbyte.

Tänk på att göra detta i god tid innan bytet skall ske. Ofullständig ansökan behandlas ej. Byte kan ske först när alla handlingar är undertecknade och tidigast 2 månader efter det att ansökan blivit godkänd.

Bilplats eller garage följer inte med vid byten av lägenhetskontrakt.

 

Regler för direktbyte

Både förbesiktning och slutbesiktning kommer att utföras, men inte städbesiktning. All onormal slitage och/eller skada i lägenheten ska åtgärdas/betalas innan Mitthem godkänner direktbytet.

Nycklar får inte överlämnas direkt till ny hyresgäst utan ska kvitteras ut hos kvartersvärd. Ködatum nollställs vid byte.

Ett lägenhetsbyte som genomförs utan samtycke eller tillstånd kan utgöra grund för uppsägning. Detsamma gäller om samtycke eller tillstånd grundats på oriktiga uppgifter.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Bank-ID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa