Ansökan om överlåtelse av hyreskontrakt

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Information om överlåtelse av hyreskontrakt
Du som hyresgäst har under vissa förutsättningar rätt att överlåta ditt hyreskontrakt. Nedan finns information om vad som krävs för att få överlåta hyreskontraktet samt vad en ansökan behöver innehålla. Om du inte är nöjd med vårt beslut kan du begära överprövning av beslutet hos Hyresnämnden.

Bodelning
Om det finns en bodelning mellan makar/sambor kan den bifogas ansökan. Det gäller överlåtelse mellan makar och sambor vid separation. Lägenheten behöver vara anskaffad för gemensamt bruk samt att sammanboendet pågått i minst sex månader.

Överlåtelse till närstående
Det är möjligt att överlåta hyreskontraktet till en närstående, såsom närmare släkting, sambo, make, maka under förutsättning att parterna har bott tillsammans och haft gemensamt hushåll under de senaste tre åren. Den som önskar ta över hyresavtalet behöver uppfylla Mitthems kriterier för att bli godkänd som ny hyresgäst. Till ansökan behöver personbevis från skatteverket bifogas och den nuvarande hyresgästen behöver styrka sitt nya boende.

Båda parter är kontraktsinnehavare
Då det finns två hyresgäster på avtalet och den ena parten säger upp har den andra parten rätt att ta över kontaktaet under förutsättning att hen kan klara sina skyldigheter som hyresgäst. Den avflyttande hyresgästen behöver styrka sin nya adress.

Frågor om e-tjänsten

Ida Hägg
info@mitthem.se
060-13 95 00

Personuppgiftsansvarig

Lotta Björklund
info@mitthem.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa